Welkom

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Zwolle, de gezamenlijke portal van de Zwolse Protestantse wijkgemeenten.

Bekijk met behulp van deze website de stedelijke informatie

of klik door naar de website van een wijkgemeente.

Suggesties voor aanvullingen zijn altijd welkom.

-o-o-o-o-

Verandering Kerkelijk Bureau

De personele bezetting van het Kerkelijk Bureau is door gericht bezuinigingsbeleid teruggebracht.

In verband daarmee is het Kerkelijk Bureau alleen ’s ochtends open en telefonisch bereikbaar.

Vanaf 1 januari 2014 worden de al geldende officiële openingstijden strikter gehandhaafd:

maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur

Bezoek is dan na 12.00 uur alleen mogelijk na telefonische afspraak vooraf.

Dit geldt zowel voor bezoekers, vrijwilligers als ambtsdragers.

Gedurende onze openingstijden bent u – als vanouds – van harte welkom aan de Molenweg 241.

Medewerkers Kerkelijk Bureau

Telefoon: (038) 421 75 96

-o-o-o-o-

Masterplan Grote- of Sint Michaëlskerk Kerk gereed

Op maandag 2 december 2013 heeft de Werkgroep Masterplan het Masterplan voor de Grote Kerk opgeleverd. In opdracht van de Protestantse gemeente Zwolle (PGZ) heeft een kleine werkgroep, waaronder een externe expert, uitgebreid en integraal onderzoek gedaan naar de toekomst van de Grote Kerk. Met het oog op de problematische financiële situatie van de PGZ is één en ander bekostigd door de Stichting Beheer en Exploitatie Grote Kerk. Het resultaat is een uitgebreid boekwerk, met grondige analyses en een uitgewerkte visie. Er is duidelijk gekozen voor een integrale benadering: wat moet er bouwkundig, inhoudelijk en organisatorisch gebeuren om een bloeiende combinatie te maken van kerkelijk en niet-kerkelijk gebruik. Het plan bouwt voort op eerder verschenen rapporten en op de ervaringen van de afgelopen jaren. Op korte termijn hoopt de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle op basis van het document vervolgstappen te kunnen nemen.

U kunt het plan en het persbericht downloaden in PDF formaat. Een papieren exemplaar van het masterplan in luxe uitvoering is gedurende de openingsuren van het Kerkelijk Bureau daar verkrijgbaar tegen betaling van 20 EURO.

Klik hier voor het persbericht.

Het Masterplan vindt u - in twee delen - hier:

Deel 1 - Analyse

Deel 2 - Visie en ontwerp

 

(Klik met de rechter muisknop op een link en selecteer 'Doel opslaan als' om de bestanden op te slaan)

Besluitvorming rond Masterplan

In 2014 zijn in de januari-vergadering van de Algemene Kerkenraad besluiten genomen m.b.t. het Mssterplan Grote- of Sint Michaëlskerk.

Klik hier voor het persbericht dat hierover is verzonden.

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van maandag 10 februari 2014 is het volgende besloten:

Besluit m.b.t. Masterplan

(Klik met de rechter muisknop op een link en selecteer 'Doel opslaan als' om op te slaan)

-o-o-o-o-o-

 

http://www.pknzwolle.nl/images/daar_geef_je_voor_fc.jpg

Van 12 tot en met 26 januari 2014 is de Actie Kerkbalans gehouden, onder het motto: "Wat is de kerk mij waard?".

Ook voor de Protestantse Gemeente Zwolle is Kerkbalans van groot belang.

Wilt u weten wat Kerkbalans 2014 tot op heden opbracht? En wilt u meer weten over de financiën van de Protestantse Gemeente Zwolle? Klik dan hier .

-o-o-o-o-o-

Vorming en Toerusting 2013 - 2014

Alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle hebben een activiteiten door het jaar heen. Verzameld is het een zeer divers

programma rondom bijbel, gedachten, gedichten, catechese, muziek en films. En ook interessante excursies. U bent van harte welkom om de

activiteiten te bezoeken. Klik hier voor meer informatie.

-o-o-o-o-o-

Beleidsplan Protestantse Gemeente Zwolle

Alle informatie over het Beleidsplan 2013 - 2016 vindt u hier.

Tevens is er een notitie over de uitwerking van het beleidsplan 2013 - 2016, met daarin o.m. informatie over de in te stellen werkgroepen voor de verdere uitwerking van het beleidsplan. De volledige tekst daarvan vindt u hier.

-o-o-o-o-o-

Decentralisatie Financieel Beleid Protestantse Gemeente Zwolle

Op 23 september 2013 heeft de Algemene Kerkenraad het beleid rond decentralisatie van de financiële verantwoordelijkheid vastgesteld.

De tekst van de beleidsnotitie vindt u hier.

-o-o-o-o-o-

 

 

 

headerfill

 Wijkgemeenten:

filler
Grote Kerk  Grote Kerk
Sionsgemeente  Sionskerk
Oosterkerk  Oosterkerk
Stinskerk  Stinskerk
Emmäuskerk  Emmäuskerk
Adventskerk  Adventskerk
De Open Kring  De Open Kring
filler

 Overige Protestantse
 gemeenten in Zwolle:

filler
Gereformeerde Kerk Berkum  Gereformeerde Kerk  Berkum
Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle  Evangelisch Lutherse  Gemeente Zwolle
footerfill

headerfill

 Kerkelijk Opmerkelijk:

Uitleg logo
filler
 
footerfill