Welkom

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Zwolle, de gezamenlijke portal van de Zwolse Protestantse wijkgemeenten.

Bekijk met behulp van deze website de stedelijke informatie

of klik door naar de website van een wijkgemeente.

Suggesties voor aanvullingen zijn altijd welkom.

-o-o-o-o-

Gezamenlijke start kerkelijke activiteiten op 20 september a.s.

De PGZ: een kleurige kerk

Over een - hopelijk - mooie en warme dag in september

Al een paar jaar leefde het idee om eens alle wijkgemeenten en andere kerkelijke organen van onze Protestantse Gemeente de gelegenheid te bieden zich te presenteren in het centrum van onze stad en dan is er natuurlijk maar een plek waar dat goed kan: de Grote Kerk.

Nu, op zaterdag 20 september 2014, aan het begin van een nieuw seizoen, is het dan zover

De deuren gaan, zoals gebruikelijk, ’s morgens om half al open, maar vanaf 13.00 uur houden we dan onze PGZ- ‘start’dag. Overal in de kerk staan kramen.

Op die dag kunnen alle leden van de PGZ eens zien en horen wat er in al die wijkgemeenten gebeurt. Dan kan men ontdekken hoe kleurrig onze kerk is. En wat nog mooier is: Alle Zwollenaren en niet te vergeten die paar honderd toeristen die op zaterdagen altijd onze kerk bezoeken, kunnen dan zien dat de PGZ echt een levende kerk is, niet saai of grijs is maar kleur op de wangen heeft. Er gebeurt heel wat in onze kerk.

Niet alleen de wijkgemeenten presenteren zich op die dag, ook de diaconie doet dat en een aantal organisaties, organisaties waar de PGZ  of bepaalde wijkgemeenten regelmatig contact mee hebben.

Tevens worden we door de Commissie Grote Kerk geïnformeerd over wat er op zondagmiddag allemaal aan bijzondere vieringen zijn en, niet te vergeten door de projectgroep  Toekomst Grote Kerk over de toekomstplannen.

Er zijn liturgische momenten aan het begin en het einde van de middag en tussendoor zullen op gezette tijden muzikanten korte optredens verzorgen.

Youth for Christ biedt de kinderen en jongeren wat. En er is een terras in de kerk waar we wat kunnen drinken en snoepen.

We hopen er een, weliswaar kleinschalig, feest van te maken, een goed samen zijn van en voor alle wijken in het hart van onze stad en met de deuren open voor iedereen.

Wat de voorbereidingsgroep betreft wordt dit gebeuren de opmaat voor een jaarlijks terugkerend evenement van de PGZ dat, wie weet, nog eens uit loopt op een Zwolse Kerkendag, een dag waarop meerdere kerkgenootschappen zich presenteren in en aan Zwolle.

-o-o-o-o-

Bereikbaarheid Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is alleen ’s ochtends open en telefonisch bereikbaar.

Sinds 1 januari 2014 worden de voorheen al geldende officiële openingstijden strikter gehandhaafd:

maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur

Bezoek is na 12.00 uur alleen mogelijk na telefonische afspraak vooraf.

Dit geldt zowel voor bezoekers, vrijwilligers als ambtsdragers.

Gedurende onze openingstijden zijn wij telefonisch bereikbaar en bent u

– als vanouds – van harte welkom aan de Molenweg 241.

Medewerkers Kerkelijk Bureau

Telefoon: (038) 421 75 96

-o-o-o-o-o-

Besluitvorming rond Masterplan Grote Kerk

In 2014 zijn in de januari-vergadering van de Algemene Kerkenraad besluiten genomen m.b.t. het Mssterplan Grote- of Sint Michaëlskerk.

Klik hier voor het persbericht dat hierover is verzonden.

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van maandag 10 februari 2014 is het volgende besloten:

Besluit m.b.t. Masterplan

Het Masterplan vindt u - in twee delen - hier:

Deel 1 - Analyse

Deel 2 - Visie en ontwerp

(Klik met de rechter muisknop op een link en selecteer 'Doel opslaan als' om op te slaan)

-o-o-o-o-o-

 

http://www.pknzwolle.nl/images/daar_geef_je_voor_fc.jpg

Van 12 tot en met 26 januari 2014 is de Actie Kerkbalans gehouden, onder het motto: "Wat is de kerk mij waard?".

Ook voor de Protestantse Gemeente Zwolle is Kerkbalans van groot belang.

Wilt u weten wat Kerkbalans 2014 tot op heden opbracht? En wilt u meer weten over de financiën van de Protestantse Gemeente Zwolle? Klik dan hier .

-o-o-o-o-o-

Vorming en Toerusting 2013 - 2014

Alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle hebben een activiteiten door het jaar heen. Verzameld is het een zeer divers

programma rondom bijbel, gedachten, gedichten, catechese, muziek en films. En ook interessante excursies. U bent van harte welkom om de

activiteiten te bezoeken. Klik hier voor meer informatie.

-o-o-o-o-o-

Beleidsplan Protestantse Gemeente Zwolle

Alle informatie over het Beleidsplan 2013 - 2016 vindt u hier.

Tevens is er een notitie over de uitwerking van het beleidsplan 2013 - 2016, met daarin o.m. informatie over de in te stellen werkgroepen voor de verdere uitwerking van het beleidsplan. De volledige tekst daarvan vindt u hier.

-o-o-o-o-o-

Decentralisatie Financieel Beleid Protestantse Gemeente Zwolle

Op 23 september 2013 heeft de Algemene Kerkenraad het beleid rond decentralisatie van de financiële verantwoordelijkheid vastgesteld.

De tekst van de beleidsnotitie vindt u hier.

-o-o-o-o-o-

 

 

 

headerfill

 Wijkgemeenten:

filler
Grote Kerk  Grote Kerk
Sionsgemeente  Sionskerk
Oosterkerk  Oosterkerk
Stinskerk  Stinskerk
Emmäuskerk  Emmäuskerk
Adventskerk  Adventskerk
De Open Kring  De Open Kring
filler

 Overige Protestantse
 gemeenten in Zwolle:

filler
Gereformeerde Kerk Berkum  Gereformeerde Kerk  Berkum
Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle  Evangelisch Lutherse  Gemeente Zwolle
footerfill

headerfill

 Kerkelijk Opmerkelijk:

Uitleg logo
filler
 
footerfill