Welkom

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Zwolle, de gezamenlijke portal van de Zwolse Protestantse wijkgemeenten.

Bekijk met behulp van deze website de stedelijke informatie of klik door naar de website van een wijkgemeente.

Suggesties voor aanvullingen zijn altijd welkom.

-o-o-o-o-o-o-o-

Verzelfstandiging Grote Kerk

Besluiten over de verzelfstandiging van de Grote Kerk en de kerkelijke activiteiten die daarin zullen worden ondernomen.

Op 9 april 2015 werd om 20.00 uur een gemeentevergadering gehouden in de Oosterkerk, ingang Koewegje, waarin de gemeente werd gekend in deze besluiten. Klik hier voor alle informatie.

Op 1 juni 2015 heeft de Algemene Kerkenraad besluiten genomen over de samenstelling en opdracht van de Werkgroep Kerk Grote Kerk. Klik hier voor de tekst van het besluit.

-o-o-o-o-o-o-o-

Kaders bij vacatures in en detachering vanuit de Protestantse Gemeente Zwolle

De Algemene Kerkenraad heeft kaders vastgesteld bij vacatures en bij detachering. Klik hier voor de volledige tekst.

-o-o-o-o-o-o-o-

Lange Termijn Perspectief Protestantse Gemeente Zwolle

Alle informatie over het Lange Termijn Perspectief vindt u hier in één document waarin alle besluiten zijn samengevat.

-o-o-o-o-o-o-o-

 

http://www.pknzwolle.nl/images/daar_geef_je_voor_fc.jpg

Van 12 tot en met 23 januari 2015 werd binnen de Protestantse Gemeente Zwolle de Actie Kerkbalans gehouden, onder het motto:

"U hoort er toch ook bij?"

Voor de Protestantse Gemeente Zwolle is de actie Kerkbalans van groot belang.

Wilt u weten wat Kerkbalans 2015 tot op heden opbracht? En wilt u meer weten over de financiën van de Protestantse Gemeente Zwolle? Klik dan hier .

Meer informatie over de "Periodieke Gift"en de voordelen daarvan vindt u hier.

-o-o-o-o-o-

Beleidsplan

Alle informatie over het Beleidsplan 2013 - 2016 van de Protestantse Gemeente Zwolle vindt u hier.

Tevens is er een notitie over de uitwerking van het beleidsplan 2013 - 2016, met daarin o.m. informatie over de in te stellen werkgroepen voor de verdere uitwerking van het beleidsplan.
De volledige tekst daarvan vindt u hier.

 

Besluitvorming rond Masterplan Grote Kerk

In 2014 zijn in de januari-vergadering van de Algemene Kerkenraad besluiten genomen m.b.t. het Masterplan Grote- of Sint Michaëlskerk. Klik hier voor het persbericht dat hierover is verzonden. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van maandag 10 februari 2014 is het volgende besloten: Besluit m.b.t. Masterplan

Het Masterplan vindt u - in twee delen - hier: Deel 1 - Analyse & Deel 2 - Visie en ontwerp (Klik met de rechter muisknop op een link en selecteer 'Doel opslaan als' om op te slaan)

 

Decentralisatie Financieel Beleid Protestantse Gemeente Zwolle

Op 23 september 2013 heeft de Algemene Kerkenraad het beleid rond decentralisatie van de financiële verantwoordelijkheid vastgesteld. De tekst van de beleidsnotitie vindt u hier.

 

 

 

 

headerfill

 Wijkgemeenten:

filler
Grote Kerk  Grote Kerk
Sionsgemeente  Sionskerk
Oosterkerk  Oosterkerk
Stinskerk  Stinskerk
Emmäuskerk  Emmäuskerk
Adventskerk  Adventskerk
De Open Kring  De Open Kring
filler

 Overige Protestantse
 gemeenten in Zwolle:

filler
Gereformeerde Kerk Berkum  Gereformeerde Kerk  Berkum
Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle  Evangelisch Lutherse  Gemeente Zwolle
footerfill

headerfill

 Kerkelijk Opmerkelijk:

Uitleg logo
filler
 
footerfill