ZONDAG 25 MAART 2018 (Palmpasen)
Doelcollecte: Vakantieweken Gehandicapten

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (Wind in de Zeilen-dienst)

GROTE KERK
16.30 uur Michaëlsviering, ds. M. van Beusichem (Motet van Bach)

JERUZALEMKERK
10.00 uur ds. K. van Meijeren, Ede (Heilig Avondmaal)
19.00 uur ds. K. van Meijeren, Ede (dankzegging Heilig Avondmaal)

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (Palmzondag)
14.00 uur dienst (Perki-dienst)
19.00 uur ds. N.A. Eygenraam (vesper) (m.m.v. Zwolse Cantorij)

OPEN KRING
9.30 uur ds. E. Jonker

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (belijdenisdienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. W. Andel (belijdenis)
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur ds. P.D. Wolthaus, Zutphen

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur E. van Hilten-Matthijsen
ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur dhr. M.R.J. Westerduin, Doorn
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. J. Germs

headerfill

 Wijkgemeenten:

filler
Grote Kerk  Grote Kerk
Sionsgemeente  Sionskerk
Oosterkerk  Oosterkerk
Jeruzalemkerk  Jeruzalemkerk
Stinskerk  Stinskerk
Emmäuskerk  Emmäuskerk
Adventskerk  Adventskerk
De Open Kring  De Open Kring
filler

 Overige Protestantse
 gemeenten in Zwolle:

filler
Gereformeerde Kerk Berkum  Gereformeerde Kerk  Berkum
Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle  Evangelisch Lutherse  Gemeente Zwolle
footerfill

headerfill

 Kerkelijk Opmerkelijk:

Uitleg logo
filler
 
footerfill