Gaandeweg 2018-09-17T15:43:38+00:00

Gaandeweg

Gaandeweg is een blad van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Gereformeerde Hoofdhofgemeente in Berkum en de Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle. Het blad komt vijf keer per jaar uit en wordt verspreid onder alle leden van de kerken. In december 2007 verscheen het eerste nummer.

Gaandeweg streeft ernaar:

  • de boodschap van de kerk uit te dragen in al zijn veelkleurigheid
  • betrokkenheid van de leden bij de kerk en haar activiteiten te creëren dan wel te vergroten
  • het gevoel van verbondenheid tussen de leden van verschillende wijkgemeenten te verstevigen
  • een beeld te geven van de rol van de kerk in de Zwolse samenleving
  • mensen te laten kennisnemen van elkaars overtuiging

Gaandeweg wil deze doelen bereiken door:

  • de veelkleurige boodschap van de kerk te laten doorklinken in de verhalen en ervaringen van mensen van vandaag voor mensen van vandaag;
  • te informeren over het beleid en de activiteiten van de PGZ;
  • aandacht te besteden aan activiteiten van wijkgemeenten, zodat andere wijkgemeenten op ideeën komen en van ervaringen kunnen leren;
  • ruimte te bieden aan de geloofsbeleving van individuele gemeenteleden;

Mensen komen zelf aan het woord in Gaandeweg. Het blad gaat over het verhaal van mensen, over geloof en inspiratie. Over wat hen beweegt. Daarnaast komen er prikkelende onderwerpen aan de orde, informatieve bijdragen en nieuws uit wijken. Ontmoeting en openheid is een motto voor het blad – alle wijken, de hele kerk, en ook de samenleving krijgen aandacht.

Planning Gaandeweg 2018:

Gaandeweg 2018-1: februari, maart, april (Pasen)
Kerkdiensten 11 februari t/m 15 april
Redactievergadering donderdag 7 december
Deadline scribenten zaterdag 13 januari
Deadline wijken zaterdag 13 januari
Verschijningsdatum dinsdag 6 februari

Gaandeweg 2018-2: april, mei, juni (Hemelvaart, Pinksteren)
Kerkdiensten 22 april t/m 1 juli
Redactievergadering woensdag 7 februari
Deadline scribenten zaterdag 17 maart
Deadline wijken zaterdag 24 maart
Verschijningsdatum dinsdag 17 april

Gaandeweg 2018- 3: juli, augustus, september(half)
Kerkdiensten 8 juli t/m 9 september
Redactievergadering donderdag 19 april
Deadline scribenten zaterdag 2 juni
Deadline wijken zaterdag 9 juni
Verschijningsdatum dinsdag 3 juli

Gaandeweg 2018-4: half september, oktober, november
Kerkdiensten 16 september t/m 25 november
Redactievergadering donderdag 5 juli
Deadline scribenten zaterdag 11 augustus
Deadline wijken zaterdag 18 augustus
Verschijningsdatum dinsdag 11 september

Gaandeweg 2018-5: Advent en Kerst, Driekoningen, Kerkbalans
Kerkdiensten 2 december t/m 3 februari
Redactievergadering donderdag 13 september
Deadline scribenten zaterdag 27 oktober
Deadline wijken zaterdag 3 november
Verschijningsdatum dinsdag 27 november

Download het laatste nummer:

Gaandeweg archief