Periodieke gift2018-05-23T11:57:03+00:00

Een periodieke gift is extra voordelig

Als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Aktie Kerkbalans – dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk – dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken. En in dat van de kerk, want u kunt ook (een deel van) het fiscale voordeel aan de kerk doen toekomen door een hogere bijdrage toe te zeggen.

Termijnen

Als u namelijk ten minste vijf jaar achtereen, behoudens de onzekere gebeurtenis van een overlijden,  een kerkelijke bijdrage geeft en deze als schenkingen laat vastleggen in een overeenkomst, dan zijn de schenkingen volledig aftrekbaar. De fiscus spreekt in het geval van periodieke schenkingen van ‘giften in de vorm van termijnen van lijfrenten’.
Met de ‘Overeenkomst periodieke gift’ verplicht u zich elk jaar hetzelfde bedrag aan de Protestantse Gemeente Zwolle te betalen. De eventuele termijnen en betaalmaanden geeft u aan in het Kerkbalansformulier dat u jaarlijks ontvangt.

Geen notaris meer nodig

Sinds januari 2014 is er geen tussenkomst van een notaris meer nodig voor een periodieke schenking. Dit maakt het aangaan van een overeenkomst voor een periodieke gift eenvoudig.
Voor het vastleggen van een periodieke gift volstaat een formulier dat u hier kunt downloaden (hier is ook een stukje toelichting toegevoegd). Tevens is er informatie te vinden op de site van de PKN.

Hoe werkt het ?

  1. U vult uw gegevens in op beide exemplaren van het formulier de ‘Overeenkomst periodieke gift’.
  2. U (en uw partner) ondertekent (/en) beide exemplaren.
  3. U stuurt beide exemplaren aan het Kerkelijk Bureau.
  4. De Protestantse Gemeente Zwolle vult vervolgens haar deel van de gegevens in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
  5. U ontvangt het Exemplaar voor Schenker terug.
  6. Het is van belang dat u uw exemplaar goed bewaart, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.
  7. U betaalt de periodieke gift conform de overeenkomst.

NB: U ontvangt elk jaar wel een kerkbalansformulier, waarmee u (eventuele) wijzigingen in de betaalwijze kunt doorgeven.

NBB: U dient zelf in de gaten te houden dat u het afgesproken bedrag ook daadwerkelijk betaalt.