Nieuws

Aktie Kerkbalans stand per april 2019

Plaatsingsdatum: 1 mei 2019

Van 21 januari tot 2 februari 2019 is in Zwolle de Actie Kerkbalans gehouden.

De Kerkelijke Bijdragen die bij Kerkbalans worden toegezegd zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Protestantse Gemeente Zwolle. Zo kunnen we kerkgebouwen open houden, pastorale zorg verlenen, omzien naar elkaar, gemeenschap zijn.

Per medio april 2019 is de stand van zaken als volgt:

Begroot” is het bedrag dat voor de begroting 2019 nodig is aan kerkelijke bijdragen voor een sluitende exploitatie.

Reeds toegezegd” is het totaal van de geregistreerde toezeggingen.

Reeds ontvangen” is het totaal van de ontvangen bijdragen over het lopende jaar.

We willen iedereen die een bijdrage heeft toegezegd daarvoor hartelijk danken!

Richtlijn

Wij doen een dringend beroep op de gemeenteleden om naar vermogen bij te dragen. Wij geven in overweging een bijdrage van 2% van het netto inkomen te geven. Bij een netto maandinkomen van €1.750,- past dan een maandelijkse bijdrage van € 35,-. Uiteraard hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u meer of minder kan missen. Het zou fijn zijn als u, als het maar even kan, tenminste € 60,- per jaar voor uw rekening wilt nemen. Voor ieder lid van onze gemeente maken we immers administratie- en andere kosten. Bovendien is er voor ieder gemeentelid altijd pastorale zorg beschikbaar.

Terug naar nieuwsoverzicht