Nieuws

Inzage Jaarrekening 2017

Plaatsingsdatum: 26 juni 2018

Financieel Verslag 2017

De Algemene Kerkenraad heeft in de AK-vergadering van 11 juni 2018 het Financieel Verslag 2017 van het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd.

Het volledige Financieel Verslag 2017 ligt van maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli 2018 ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Molenweg 241. Voor openingstijden klik hier. Reacties kunnen tot drie werkdagen nadien, dus tot 19 juli 2018, worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad, per adres Kerkelijk Bureau. Uw reactie dient vóór donderdagmorgen 18 juli 2018 om 12.00 uur bij het Kerkelijk Bureau ontvangen te zijn.

Daarna wordt het jaarverslag definitief vastgesteld door de Algemene Kerkenraad en wordt decharge verleend aan de penningmeester.

De beknopte samenvatting van het Financieel Verslag 2017 van het College van Kerkrentmeesters vindt u hier

De beoordelingsverklaring van de accountant vindt u hier

Terug naar nieuwsoverzicht