Kerkelijk bureau 2018-06-26T15:06:08+00:00

Adres:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel.: 038 – 421 75 96
E-mail: administratie@pknzwolle.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Aangepaste openingstijden: Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart gesloten.

Openingstijden in de vakantie: van 23 juli t/m 10 augustus alleen open op maandagochtend.

Ledenadministratie:
Verandert er iets in uw situatie: geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing etc., wilt u dat dan ook doorgeven aan het kerkelijk bureau? Alvast bedankt!!
Wilt u geen lid meer zijn? Informatie over uitschrijving vindt u hier.

Bijdragenadministratie:
Kerkrentmeesters Protestante Gemeente Zwolle
IBAN: NL49 FVLB 0699 6417 05
Zie hiervoor ook onder ‘Bijdragen