Predikanten/Kerkelijk werkers 2018-08-02T14:58:51+00:00

Hieronder vindt u het overzicht van onze predikanten en kerkelijk werkers.

Ds. N.A. Eygenraam
dominee Adventskerk

tel (038) 452 52 23
dominel@hetnet.nl

Ds. J.T. Tissink
dominee Adventskerk

tel (038) 337 44 06
jttissink@hetnet.nl

Dirk Jan Steenbergen
kerkelijk werker
Adventskerk

tel (038) 466 24 33
steenbergen8596@kpnmail.nl

Vacant
dominee
Jeruzalemkerk

tel (038) 421 45 58
info@jeruzalemkerk.nl

Mw. ds. I.P. Epema
dominee Oosterkerk

tel (038) 454 23 66
dsIemkeEpema@oosterkerk.nl

Ds. E. Urban
dominee Oosterkerk

tel 06 26 99 95 94
dsEllyUrban@oosterkerk.nl

Vacant
dominee
Open Kring

tel (038) 420 45 58
info@openkring.nl

Jantine Huisman
kerkelijk werker
Open Kring

jantine.huisman@openkring.nl

Geke Cleveringa
kerkelijk werker
Open Kring

info@openkring.nl

Ds. H. Evers
dominee Sionskerk

tel (038) 455 06 50
dshevers@sionskerkzwolle.nl

Ds. R. van Putten
dominee Sionskerk

tel 06 34 06 90 41
dsruilof@sionskerkzwolle.nl

Jeroen Knol
kerkelijk werker
Sionskerk

jknol@sionskerkzwolle.nl

Gerco Timmerman
kerkelijk werker
Sionskerk

tel 06 43 01 27 70
gtimmerman@sionskerkzwolle.nl

Ds. W.L Andel (interim)
dominee Stinskerk

tel 0515 – 46 95 06
predikant@stinskerk.nl

vacant
kerkelijk werker
Stinskerk

pastoraat@stinskerk.nl